hudba.info | svg.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk
Naše poďakovanie patrí mediálnym a reklamným partnerom, ako aj firme OPUS a.s. a autorom fotografií, vďaka ktorým sme mohli tieto stránky Mariána Vargu zrealizovať a uviesť do prevádzky na koncerte Mariána Vargu v pondelok, 30. júna 2003.
ARS NOVA s.r.o., tvorca a prevádzkovateľ stránok

Mediálni partneri

Generálni reklamní partneri

Hlavní reklamní partneri

Reklamní partneri

Spoločnosť OPUS a.s. dala ako producent väčšiny albumov Mariána Vargu povolenie na zverejnenie ukážok skladieb a ukážok albumov ("download") vo formáte MP3

Autori fotografií - Ľuba Lauffová, Juraj Bartoš a Peter Procházka - ďakujeme za súhlas s použitím ich fotografii Mariána Vargu.

english
           
           
           
           

© ARS NOVA spol. s r.o., Bratislava, 2003