hudba.info | svg.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk
1953, žiak ĽŠU
1963, s prof. Stellou Ondreičkovou
1968, Prúdy
1968-69, atmosféra z V-klubu (foto: Peter Procházka)
1969 (foto: Juraj Bartoš)
1970 (foto: Juraj Bartoš)
Collegium s Pavlom Váněm (foto: Juraj Bartoš)
1970, portrét (foto: Ľuba Lauffová)
1971 (foto: Ľuba Lauffová)
skúška v Divadelnom štúdiu v období Konvergencií (foto: Juraj Bartoš)
zo skúšky v Divadelnom štúdiu v období Konvergencií (foto: Juraj Bartoš)
skúška Collegia (foto: Juraj Bartoš)
portrét (foto: Juraj Bartoš)
1975, Collegium
Collegium v období Continua
koncert v Budapešti (foto: Juraj Bartoš)
1984, osamelý bežec, Stále tie dni (foto: Juraj Bartoš)
1987, hráč a výnimočne aj spevák
1995, s D. Dušekom (foto: Peter Procházka)
1995, s K. Peterajom a V. Vaškovičom
1996, s D. Mitanom (foto: Peter Procházka)
s Ivou Bittovou, krst CD (foto: Juraj Bartoš)
2001, so Z. Svěrákom (foto: Peter Procházka)
2002, s A. Šiškovou (foto: Peter Procházka)
english
           
           
           
           

© ARS NOVA spol. s r.o., Bratislava, 2003