hudba.info | svg.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk
incidental music

®ltá µalia
(Astorka 2003)

Sen o jeseni
(Astorka 2002)

Narodeniny
(Astorka 2001)

Jazmínko v krajine klamárov
(Slovenské národné divadlo 1995)

Don Quijote
(Bábkové divadlo ®ilina 1994)

Bratia
(©tátne divadlo Nitra 1987)

Knieľa
(©tátne divadlo Nitra 1984)

Cyrano z predmestia
(Nová scéna 1977)

Tanec nad plačom
(Slovenské národné divadlo 1974)

Eugen Onegin
(Poetická scéna 1973)

slovak
           
           
           
           

© ARS NOVA spol. s r.o., Bratislava, 2003